1968 இல் நடந்த மே தின ஊர்வல புகைப்படங்கள்

1
954
1968 May day rally history

மே 1968 இல் பரிஸின் லத்தீன் காலாண்டில் நடந்த மே தின மாணவர்களின் ஊர்வலங்கள் நவீன பிரெஞ்சு வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு தருணத்தை வரையறுக்கின்றன. 1968 May day rally history
1968 ஆம் ஆண்டு நடந்த மே ஆர்ப்பாட்டங்கள் பாரிஸுக்கு வெளியே உள்ள மாணவர்களால் ஒரு ஆண் தங்கியுள்ள இடங்களுக்கு பெண் போவதோ அல்லது பெண் தங்கியுள்ள இடங்களுக்கு ஆண் போவதோ தவறு எனக் கூறும் விதிகளுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினர்.

மேலும், 9 மில்லியனுக்கும் மேலான தொழிலாளர்கள் 1968 மேயில் திடீர் வேலைநிறுத்தங்களை நடத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட்ட அத்தகைய தருணங்களின் புகைப்படங்கள் இதோ-

**Most related Tamil news**

**Tamil News Groups Websites**