“தேர்தல் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்”

0
694
Ontario Election Results

ஒன்டாறியோ மாகாணத்தேர்தல் நாளை இடம்பெறவுள்ளது. Ontario Election Results

முழு நாட்டினதும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள இத்தேர்தலில் வெற்றியை யார் பெற்றுக்கொள்ளாவார்கள் என்பது பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பாகவுள்ளது.

இந்நிலையில் இத்தேர்தலில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் தொடர்பில் ஆராய்கின்றது …….

Thank You: Thesiyam