புதிய லேசர் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய கமெராக்கள் அறிமுகம்

0
547
Introducing new cameras laser technology

(Introducing new cameras laser technology)

போக்குவரத்துக்  காவல்துறை, வாகனம்  ஓட்டுவோரின் விதிமீறல்களை  அடையாளம் கண்டு-பதிவுசெய்ய, முப்பரிமாண  லேசர் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 2 புதிய கமெராக்கள்  அறிமுகம் காணவுள்ளது.

விதிமீறல்  இடம்பெறும்  நேரம்,  சாலைத்  தடம்,  சம்பந்தப்பட்ட  வாகனத்தின்  பதிவு-எண் ஆகியவற்றை  இப் புதிய கமராக்கள் பதிவுசெய்யும்.

அவ்வாறு   விதிகளை  மீறும்  பல  வாகனங்களை  ஒரே  நேரத்தில் பதிவு செய்யும்  திறன்  இந்த கமராவுக்கு  உண்டு.

மேலும் , சட்டவிரோதமாக U-வளைவுகளைக்  கையாள்வது, சாலைச் சந்திப்புகளில் மஞ்சள்-பெட்டிகளில்  வாகனத்தை  நிறுத்துவது,  போன்றவையும்  கண்காணிக்கப்படும்.

இந்த  வருடத்தில் , தானா மேரா கோஸ்ட் ரோட்டில் சராசரி வேகக் கண்காணிப்புக் கமெராக்கள் செயல்படத் தொடங்கும் என்று போக்குவரத்துக் காவல்துறை கூறியுள்ளது.

மற்றும் , கமெராக்களின் அருகில்  அமைந்திருக்கும் வட்டாரம் மட்டுமின்றி, சாலை முழுமைக்கும், வாகனங்களின் சராசரி வேகத்தை அவை கணக்கிடும்.

tags:-Introducing new cameras laser technology

most related Singapore news

ரயில் கோளாறு காரணமாக தண்டவாளத்தில் நடந்து சென்ற பயணிகள்!
களவாடப்பட்ட கடன்பற்று அட்டைகளை பயன்படுத்தி சுற்றுலா செல்ல இணையத்தில் நுழைவுச் சீட்டுகளை வாங்கிய 5 பேருக்குச் சிறை!!
பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிடைத்த காதல் கடிதம் !!

**Tamil News Groups Websites**