பணி – கேடர் ஒதுக்கீட்டு முறை மாறுகிறது!

0
851
task-coder-reservation-mode-changes

Task – Coder Reservation Mode changes

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் பணிகளில் கேடர் முறையை மாற்ற மத்திய அரசு பரிசீலனை மேலும் இந்திய குடிமைப் பணிகளில் பணி மற்றும் கேடர் ஒதுக்கீட்டு முறையை மாற்ற மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்துள்ளது,

இனிமேல் எந்த மாநிலத்தில் சேவையாற்ற வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது கேடர் என தகவல்கள் சற்று முன் வெளியானது.

More Tamil News

Tamil News Group websites :