80,000 யூரோ மதிப்புடைய கஞ்சா மெத்தையின் கீழ் ஒழித்து வைப்பு

0
542
80000 worth weed found hidden, 80000 worth weed found, 80000 worth weed, 80000 worth, worth weed found hidden, weed found hidden, Tamil Netherland news, Netherland Tamil news

(80000 worth weed found hidden)

போலீஸ் Bergen, Zoom உள்ள Eikstraat இல் இருக்கும் ஒரு வீட்டில் மதிப்புள்ள 80 ஆயிரம் யூரோ மதிப்புடைய கஞ்சாவினை கண்டெடுத்தனர். ஒரு மெத்தையின் கீழ் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த கஞ்சா உற்பத்திகள் ஒரு முழு கட்டிலின் அளவை பிடித்துக் கொண்டது.

மொத்தமாக 15 கிலோ கஞ்சா இவ்வாறு மெத்தையின் கீழ் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

பொலிஸார் புதன்கிழமை சோதனை செய்தபோது மூன்று பேர் அந்த வீட்டில் இருந்தனர். தற்போது அவர்கள் விசாரணைக்காக காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.

80000 worth weed found hidden, 80000 worth weed found, 80000 worth weed, 80000 worth, worth weed found hidden, weed found hidden, Tamil Netherland news, Netherland Tamil news

https://elastic-varahamihira.159-65-237-106.plesk.page/2018/05/11/cheetah-attack-dutch-safari-park/

Tamil News Groups Websites