அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபா மேலும்  வலுவடைந்து!

0
204

நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று (மே 23) இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

மக்கள் வங்கியின் கூற்றுப்படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் விகிதம் மேலும் குறைந்துள்ளது. கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 297.32 முதல் ரூ. 297.31 ஆகவும், விற்பனை விலையும் ரூ. 314.29 முதல் ரூ. 313.30 குறைவடைந்துள்ளது. 

கொமர்ஷல் வங்கியில் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் ரூ. 298.90 முதல் ரூ. 298.18 மற்றும் ரூ. 312 முதல் ரூ. 310.50 ஆக முறையே குறைவடைந்துள்ளது. 

சம்பத் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 300 முதல் ரூ. 299 ஆகவும், விற்பனை விகிதம் ரூ. 312 இல் இருந்து ரூ. 311 ஆக குறைந்துள்ளது.