பேக்கரி உரிமையாளர்களுக்கு 8 லட்சம் முட்டைகள்!

0
236

பேக்கரி உரிமையாளர்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 8 இலட்சம் முட்டைகள் முத்துராஜவலையில் உள்ள கைத்தொழில் வலயத்தில் வைத்து இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளன.

நாடளாவிய ரீதியில் வெதுப்பக தொழிற்துறையை முன்னெடுக்கும் 10 வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் இதன்போது முட்டைகளைப் பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர். அத்துடன் அவர்கள் முன்கூட்டியே பணத்தை செலுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.