ஜூன் மாதம் முழுவதும் பிரான்ஸில் வேலைநிறுத்தமா?

0
843
Rail workers' June protests againstt SNCF reforms

பிரான்ஸ் நாடு முழுவதும் மக்ரோனின் புதிய சீர்திருத்தத்திற்கு எதிராக கடந்த சில மாதங்களாக ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக, ஜூன் மாதத்தில் பிரான்ஸ் நாடு முழுவதும் நடக்க இருக்கின்ற வேலைநிறுத்தங்களின் திகதி பட்டியல் கீழே:

ஜூன் 2-3 ரயில் வேலைநிறுத்தம்

ஜூன் 7-8 ரயில் வேலைநிறுத்தம்

ஜூன் 12-13 ரயில் வேலைநிறுத்தம்

ஜூன் 17-18 ரயில் வேலைநிறுத்தம்

ஜூன் 22-23 ரயில் வேலைநிறுத்தம்

ஜூன் 27-28 ரயில் வேலைநிறுத்தம்

இதற்கிடையில், CGT உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அளவிலான பொதுத்துறை ஊழியர்களிடையே ஜூன் 17 வரை வேலைநிறுத்த அறிவிப்புகளை தாக்கல் செய்தது. Rail workers’ June protests againstt SNCF reforms

இதனால் ஒவ்வொரு நாளும் வேலைநிறுத்தம் செய்யப்படும் என்று அர்த்தமில்லை. உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அளவில் குறுகிய அறிவிப்பில் குறுகிய கால அவகாசத்தில் இவ் வேலை நிறுத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும்.Rail workers’ June protests againstt SNCF reforms

மேலும், Beauvais இலுள்ள நகராட்சி தொழிலாளர்கள் மே 29 முதல் ஜூன் 1 வரை நான்கு நாட்கள் ஆர்பாட்டங்கள் மேற்கொள்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனால், பயணிகள் உங்கள் பகுதி ரயில் சேவைகள் இயங்குகின்றனவா என்பதை SNCF உடன் சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

இதனால், பயணிகள் உங்கள் பகுதி ரயில் சேவைகள் இயங்குகின்றனவா என்பதை SNCF உடன் சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

**Most Related Tamil News**

**Tamil News Groups Websites**