ஐரோப்பியாவில், தனியார் விமானத் துறை வளர்ச்சி!

0
599
French President Emmanuel Macron has said he would not announce a new plan to fix the country's poor suburbs but rather called on France’s biggest companies to do their part to combat discrimination and poverty. The French president said the country’s top corporations and vast state sector would be scrutinised for their employment and diversity hiring in the next three years.

தனியார் விமானங்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரை Paris-Le-Bourget ற்குப் பிறகு ஐரோப்பாவில் Cote d’Azur விமான நிலையமே இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. Europe private flight growth increase

கடினமான காலப்பகுதியான 2008 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் வணிக விமானத்துறை மீண்டும் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது, ஐரோப்பாவில் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியைக் காட்டும் புள்ளிவிவரங்களின் படி 2017 ல் இருந்து 7% வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

Nice, Cannes மற்றும் St-Tropez இடங்களில் 2017 ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 64,000 பயணங்கள் (arrival and depatures) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதற்கிடையில் Nice பகுதியில் விமான போக்குவரத்து, அதனை நிறுத்தி வைக்கும் இடம் போன்றவை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதிக விமானங்கள் வந்து செல்வதனால் அங்கு இடப் பற்றாக்குறை பிரச்சினை இருக்கிறது. இதனால் அங்கு பெரிய விமானங்கள் நிறுத்திவைப்பதற்கான புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

**Most Related Tamil News**

**Tamil News Groups Websites**