ஒலிம்பிக் போட்டியில் நடந்த மனதை நெகிழ வைக்கும் தருணம்

0
884
unforgettable incident olympic games 1992

(unforgettable incident olympic games 1992)
1992ல் ஒலிப்பிக் போட்டியில் நடந்த இதயம் தொடும் நிகழ்வு இது! காணத்தவறாதீர்கள்.

web title : unforgettable incident olympic games 1992

Tamilnews.com