உலகில் சிங்கப்பூர்- கோலாலம்பூர் பரபரப்பான சர்வதேச விமான இணைப்பாகும்

0
766
Singapore kolalampore International Airport

(Singapore kolalampore International Airport )

சிங்கப்பூர்-கோலாலம்பூர் பாதை உலகின் பரபரப்பான சர்வதேச விமான இணைப்பாகும், ஹாங்-காங் தைப்பி இரண்டாவது  இடத்தையும், சிங்கப்பூர்-ஜகார்த்தா மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது.

2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முடிவடையும் 12 மாதங்களில் இரண்டு நகரங்களுக்கு இடையேயான  விமானங்களின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாக இந்த இணைப்பு கொண்டுள்ளது.

மேலும் , சிங்கப்பூர்-KL இணைப்பு OAG இன் பரபரப்பான சர்வதேச தரவரிசைகளில் 30,537 விமானங்களைப் பெற்றுள்ளது,  ஹாங்காங் தைப்பிக்கு 28,887 விமானங்கள் மற்றும் சிங்கப்பூர்-ஜகார்த்தாவிற்கு 23,704 விமானங்களைக் கொண்டது.

மற்றும்,  விமான நிலையங்களைத் திருப்பியது, ஹாங் காங் மிகுந்த ஆழ்ந்த ஆசிய விமான நிலையமாக விளங்கியது,  இதில் சாங்கி விமான நிலையம் நான்கு முதல் 20 வழிகளில் இடம்பெற்றுள்ளது.

tags:-Singapore kolalampore International Airport

most related Singapore news

16 வயதிற்கு குறைவானவர்கள் WhatsApp செயலியை பயன்படுத்த தடை!
வெப்ப மண்டல வட்டாரத்தில் பிறந்த பனிக்கரடி இனுக்கா கருணை கொலை
திறந்த வழியாக வரும் சத்தத்தை குறைக்க புதிய கருவி கண்டுபிடிப்பு

**Tamil News Groups Websites**