இராஜாங்க, பிரதி அமைச்சர்களின் மாற்றம் நாளை

0
1292
ranjith madduma bandara

(ranjith madduma bandara)
இன்றைய அமைச்சரவை மாற்றத்திற்கு இணையாக, நாளை(02) இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களின் மாற்றம் நடைபெறும் என பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்துமபண்டார தெரிவித்துள்ளார்.

More Tamil News

Time Tamil News Group websites :

Tags:ranjith madduma bandara, ranjith madduma bandara