இலங்கை கடற்படை வரலாற்றில் முதல் முறையாக மாற்றம்

0
92

இலங்கை கடற்படையின் வரலாற்றில் முதல் தடவையாக பெண் மாலுமிகள் கடல் கடமைகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இரண்டு (02) பெண் அதிகாரிகள் மற்றும் ஐந்து (05) பெண் மாலுமிகள் அடங்கிய முதல் தொகுதி பெண் கடற்படையினர் 2023 மே 11 ஆம் திகதி இலங்கை கடற்படையினரால் கடல் கடமைக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

2022 இல் இருந்து பெண்களுக்கு பயிற்சிகள்

இதுவரை ஆண் மாலுமிகளுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கப்பல்கள் மற்றும் கப்பல்களின் கடமைகளுக்கான வாய்ப்பை பெண் மாலுமிகளுக்கு வழங்கவேண்டும் என்ற கடற்படையின் முடிவின்படி, ஒக்டோபர் 2022 இல் இருந்து பெண்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன.

பெண் அதிகாரிகள் மற்றும் மாலுமிகளுக்கு கையாளுதலில் அடிப்படை பாடநெறியை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

முதன்முறையாக இலங்கை கடற்படை வரலாற்றில் ஏற்பட்ட மாற்றம் | The First Time History Of The Sri Lankan Navy

அங்கு, அடிப்படை வழிசெலுத்தல், கடற்படை, தீயணைப்பு, செய்தி பரிமாற்றம், போர் முதலுதவி மற்றும் கப்பல்கள் மற்றும் கப்பல்களின் மின்சார மற்றும் மின்னணு அமைப்பு பற்றிய தத்துவார்த்த மற்றும் நடைமுறை பயிற்சி திருகோணமலை, கடற்படை மற்றும் கடல்சார் அகாடமி மற்றும் கடற்படை அகாடமியில் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.