ட்ரம்பிற்கு அதிரடி பதிலளித்த ஏஞ்சலா மெர்கல் – சுதந்திரமான முடிவை எடுக்கிறோம்

0
313