சுவிஸ் மருந்து துறை பொதுவான போட்டியை தாமதப்படுத்துவதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது

0
675
Swiss pharma suspected delaying competition, Swiss pharma suspected delaying, Swiss pharma suspected, Swiss pharma, pharma suspected delaying competition, Taml Swiss news, Swiss Tamil news

Swiss pharma suspected delaying competition

நோவார்டிஸ் மற்றும் ரோசே ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட மருந்தகங்கள், அவற்றின் சொந்த மருந்துகளின் பொதுவான பதிப்புகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கின்றன என்று சந்தேகிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறான மருந்தகங்களின் பட்டியலை அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் வெளியிட்டது.

எந்தவொரு பயன்பாட்டிற்கும் ஒப்பீட்டு ஆய்வுகள் அவசியமானதை செய்ய முடியும் எனவும் போதுமான அளவிலான அசல் தயாரிப்புகளை அணுகுவதில், பொதுவான மருந்துகளின் மேம்பாட்டாளர்களை சிக்கலாக்கும் அல்லது தடுக்கும் வடிவமைப்பிற்கான நுட்பங்களை அபிவிருத்தி செய்வதை உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் மூடியது.

உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாக திட்டங்கள் அல்லது மருந்து நிறுவனங்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் இடையே உள்ள ஒப்பந்தங்களை தவறாக பயன்படுத்துவது தொடர்பாக 150 க்கும் அதிகமான புகாரை பெற்றுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்த குற்றச்சாட்டுகளை உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் விசாரணை செய்யவில்லை என்று FDA யே குறிப்பிட்டது.

Swiss pharma suspected delaying competition, Swiss pharma suspected delaying, Swiss pharma suspected, Swiss pharma, pharma suspected delaying competition, Taml Swiss news, Swiss Tamil news

Tamil News Groups Websites