வெப் டெலஸ்கோப் மூலம் சனி, யுரேனஸ் அரோராக்களை ஆய்வு செய்யும் ஆய்வாளர்கள்

0
118

சனி மற்றும் யுரேனஸில் உள்ள அரோராக்களை ஆய்வு செய்ய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கியை பயன்படுத்த உள்ளனர்.

நமது சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள வாயு ராட்சதர்களான யுரேனஸ் மற்றும் சனி ஆகியவையும் அவற்றின் சொந்த வடக்கு விளக்குகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த மர்மமான அரோராக்களுக்கு என்ன காரணம் என்று ஆய்வு செய்ய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்துவார்கள் என்று புதன்கிழமை University of Reading அறிவித்தது.

சனி மற்றும் யுரேனஸின் அரோராவில் கவனம் செலுத்தும் இரண்டு திட்டங்களுக்கு வெப் டெலஸ்கோப்பைப் பயன்படுத்தி லெய்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தின் தலைமையிலான குழுவுக்கு கண்காணிப்பு நேரம் வழங்கப்பட்டது. வெப் சைக்கிள் 3 பொது பார்வையாளர் திட்டத்திற்கு 1,931 சமர்ப்பிப்புகளில் இருந்து அவர்களின் வெற்றிகரமான முன்மொழிவுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.

இந்த கிரகங்களில் உள்ள அரோராக்கள், பூமியில் உள்ளதைப் போலவே, அதிக ஆற்றல் கொண்ட சார்ஜ் செய்யப்பட்ட துகள்களால் ஏற்படுகின்றன, அவை காந்தப்புலக் கோடுகள் மூலம் கிரகங்களின் வளிமண்டலத்தில் மோதுகின்றன.

“இதுவரை விண்வெளியில் ஏவப்பட்ட மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் மிகவும் சிக்கலான தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்துவதற்கான மிகவும் அரிதான வாய்ப்பு. வடக்கு விளக்குகளின் சனியின் சொந்த பதிப்பை நாங்கள் ஆராய்வோம், இது எட்டு உருவம் போல் தோற்றமளிக்கும் காற்றினால் ஏற்படுகிறது” என்று ரீடிங் பல்கலைக்கழகத்தின் கிரக விஞ்ஞானி ஜேம்ஸ் ஓ’டோனோகு கூறினார்.

ஆராய்ச்சியாளர்களின் திட்டம் யுரேனஸில் ஒரு நாள் அல்லது 2025 இல் கிரகத்தின் ஒரு முழு சுழற்சியில் படங்களைப் பிடிக்கும். இது கிரகம் முழுவதிலும் உள்ள அரோரல் உமிழ்வை வரைபடமாக்க ஆராய்ச்சியாளர்களை அனுமதிக்கும். பூமியில் உள்ளதைப் போன்ற சூரியக் காற்றுடன் தொடர்புகொள்வதால் உமிழ்வுகள் ஏற்படுகின்றனவா அல்லது வியாழனைப் போன்ற உள் மூலக் கூறுகள் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு இது பதிலளிக்கும்.