இன்று முதல் பேருந்து கட்டணத்தில் மாற்றம்!

0
253

இன்று முதல் பேருந்து பயண கட்டணம் 12.09 சதவீதத்தால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி ஆகக்குறைந்த பேருந்து பயண கட்டணம் 4 ரூபாவால் குறைக்கப்படுகின்றதாக தெரியவந்துள்ளது.

இதற்கமைய 34 ரூபாய் என்ற ஆகக்குறைந்த பேருந்து பயண கட்டணம் 30 ரூபாவாக குறைவடைந்துள்ளது.