குறைந்தது தங்க விலை

0
93

தற்போது சந்தையில் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.

எனினும், தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது.

இலங்கையில் இன்று தங்கத்தின் விலையில் ஏற்பட்ட ஏற்ற இறக்கங்கள் வருமாறு

விலை 

தங்க அவுன்ஸ் – ரூ. 596,836.00

24 கரட் 1 கிராம் – ரூ. 21,060.00

24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ. 168,450.00 22

கரட் 1 கிராம் – ரூ. 19,310.00 22

கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ. 154,450.00

21 கரட் 1 கிராம் – ரூ. 18,430.00 21

கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ. 147,450.00