இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ள தூதுவர் சின்டி மெக்கெய்ன் (Cindy McCain)!

0
51

ரோமிலுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும் விவசாய முகவரமைப்புகளுக்கான அமெரிக்காவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதியான தூதுவர் சின்டி மெக்கெய்ன் (Cindy McCain) இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார்.

இம்மாதம் 25 ஆம் திகதி முதல் 28 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் அவர் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார்.

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ள வெளிநாட்டு முக்கியஸ்தர்! | Foreign Dignitaries To Visit Sri Lanka

 உணவு உதவித் திட்டம்

இலங்கையில் அமெரிக்கா மேற்கொள்ளும் உணவு உதவித் திட்டங்களை வெளிப்படுத்தவும் இலங்கையின் நலன்கள் தொடர்பில் அமெரிக்கா கொண்டுள்ள உறுதிப்பாடு மற்றும் இலங்கையுடனான நீடித்த பங்காண்மை ஆகியவற்றினை மீளவலியுறுத்துவதற்காக தூதுவர் சின்டி மெக்கெய்னின் (Cindy McCain)  விஜயம் அமைந்துள்ளது.

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ள வெளிநாட்டு முக்கியஸ்தர்! | Foreign Dignitaries To Visit Sri Lanka

அவரின் இந்த விஜயத்தின்போது கொழும்பிலுள்ள சிரேஷ்ட அரசாங்க அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி நிறுவனங்களையும் அவர் சந்திக்கவுள்ளார்.

அத்துடன் மேலதிகமாக, தூதுவர் மெக்கெய்ன் இலங்கைக்கான அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜூலி சங்குடன்  (Julie J. Chung) இணைந்து மத்திய மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகள், விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளுக்கு விஜயம் செய்து அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட மனிதாபிமான உதவித் திட்டங்கள் ஊடாக நிவாரணம் பெற்றவர்கள் மற்றும் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துபவர்களுடன் சந்திப்புக்களை மேற்கொள்வார்.