டி.ஏ.ராஜபக்ஷ நினைவுத் தூபி அழிப்பு

0
147

ஹம்பாந்தோட்டை மெதமுலனவில் உள்ள டி.ஏ.ராஜபக்ஷ நினைவுத் தூபி மக்களால் தாக்கி அழிப்பக்கப்பட்டுள்ளது.  

இவர் மகிந்த ராசபக்ச, கோட்டாபய ராஜபக்ச ஆகியோரின் தந்தை ஆவார்.

D. A. Rajapaksa

Gallery

Gallery