அரசுக்கு எதிராகவும் தற்போது போராட்டம் இடம்பெறும் இடங்கள்

0
322

நாடு முழுவதும் தற்போது எரிபொருள் கோரியும் அரசுக்கு எதிராகவும் தற்போது போராட்டம் இடம்பெறும் இடங்கள் (19-04-2022)

1 ரம்புக்கன

2 காலி

3 இரத்தினபுரி

4 திகன

5 மஹியங்கனை

6 மாத்தறை

7 மாத்தளை

8 அனுராதபுரம்

9 அக்குரஸ்ஸ

10 சிலாபம்

11 kakkapalliya

12 கடுகஸ்தோட்டை

13 தெல்தெனிய

14 பாணந்துறை

15 அவிசாவளை உக்வத்த

16 கேகாலை

17 ஜிந்தோட்ட

18 மாதம்பே

19 மாவனல்ல

20 தியத்தலாவ

21 அழுத்கம

22 ஹப்புத்தளை

23 பண்டாரவளை

24 தம்புள்ளை

25 மஹனுவர

26 கட்டுநாயக்க

27 பேருவளை

May be an image of 6 people, fire and road

May be an image of 2 people, people standing, car and road

May be an image of 9 people, train and railway