“மஹத் பய நடு சாமத்துல பொண்ணுங்க கட்டிலுக்கு தாவுறானாமே!” மிரண்டுபோயுள்ள சிம்பு.

0
291