உலக வங்கி சுட்டெண்ணில் முன்னேறிய இலங்கை!

0
51

அதிக உணவுப் பணவீக்கத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் உலக வங்கியின் சமீபத்திய சுட்டெண்ணில் இலங்கை ஒரு இடம் முன்னேறி ஆறாவது இடத்திற்கு வந்துள்ளது.

அதன்படி, இலங்கையின் உணவுப் பணவீக்கம் 64 சதவீதமாக உள்ளது. கடந்த சுட்டெண்ணில் 74 சதவீத உணவுப் பணவீக்கத்துடன் இலங்கை ஏழாவது இடத்தைப் பெற்றிருந்தது.

உலக வங்கி சுட்டெண்ணில் முன்னேறிய இலங்கை! | Sri Lanka Has Advanced In The World Bank Ranking

இலங்கை ஒரு நிலை முன்னேறி ஆறாவது இடம்

இந்நிலையில் , புதிய சுட்டெண்ணில் இலங்கை ஒரு நிலை முன்னேறி ஆறாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

புதிய அறிக்கையின்படி, இலங்கையின் பணவீக்கம் 64 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. உலக வங்கி சமீபத்தில் வெளியிட்ட சமீபத்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்தக் குறியீடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேவேளை இந்த ஆண்டு, உலக வங்கிக் குறியீட்டின்படி, ஜிம்பாப்வே நாடு உலகிலேயே அதிக உணவுப் பணவீக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதால், அதன் உணவுப் பணவீக்கம் 376 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் லெபனான் மற்றும் வெனிசுலா மாநிலங்கள் குறியீட்டில் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களை ஆக்கிரமிக்க முடிந்தது மற்றும் இரு நாடுகளின் உணவுப் பணவீக்கம் முறையே 171 மற்றும் 158 சதவீதமாக உள்ளது.