விடுமுறை தொடர்பில் வங்கி ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

0
180

 11 மற்றும் 12 ஆம் திகதிகள் பொது விடுமுறையாக அரசாங்கம் அறிவித்திருந்தது.

எனினும் அனைத்து வங்கிகளும் வழமைபோன்று இயங்கும் என மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.