​​பூமியை குளிர்விக்க அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளின் புதிய கண்டுபிடிப்பு

0
70

அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா மற்றும் அந்நாட்டு தேசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாக அமைப்பைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வளிமண்டல நீராவியைக் குறைப்பதன் மூலம் வெப்பமயமாதல் கிரகத்தை குளிர்விக்க விஞ்ஞானிகள் புதிய முறையை கொண்டு வருகிறார்கள். பூமியின் பசுமை இல்ல விளைவில் நீர் ஆவியாதல் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

பசுமை இல்ல வாயுக்கள்

பசுமை இல்ல வாயுக்கள் இல்லாவிட்டால் பூமியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை சுமார் 59 டிகிரி பாரன்ஹீட் (33 டிகிரி செல்சியஸ்) குளிராக இருக்கும் என்று நாசா கூறுகிறது.

ஆனால் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் புதைபடிவ எரிபொருட்களை எரித்தல் மற்றும் காடழிப்பு போன்ற மனித நடவடிக்கைகளால் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை அதிகரித்து வருகிறது. இது புவி வெப்பமடைதலுக்கு வழிவகுக்கிறது.

வளிமண்டலத்தில் நீராவி

வளிமண்டலத்தில் நீராவியின் அளவைக் குறைப்பதன் மூலம் ​​பூமியை குளிர்விக்க விஞ்ஞானிகள் ஒரு புதிய வழியைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பூமியில் இருந்து சுமார் 11 மைல் (17 கிலோமீட்டர்) உயரத்தில் வளிமண்டலத்தின் ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர் (Stratosphere) அடுக்குக்குச் சற்று கீழே பனித் துகள்களை செலுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் குளிர்ந்த காற்று அது மிகவும் குளிராக இருக்கும் இடத்திற்கு உயர்ந்து நீராவியை பனியாக மாற்றுகிறது.

ஆனால், இது இப்போது நாம் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அல்ல எனவும் எதிர்காலத்தில் இது எப்படி சாத்தியம் என்பதை ஆராயலாம் எனவும் ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியரான இயற்பியலாளர் ஜோசுவா ஸ்வார்ஸ் கூறியிருக்கிறார்.