மத்திய வங்கியின் படி டொலரின் இன்றைய விலை!

0
280

இலங்கை மத்திய வங்கியின் படி, அமெரிக்க டொலர் இன்று மூன்றாவது நாளாகவும் மாற்றமின்றி உள்ளது.

அமெரிக்க டாலரின் விற்பனை விலை ரூ. 364.63, பதிவாகியுள்ளது.