லாஃப்ஸ் எரிவாயு விலையும் அதிகரித்தது

0
105

சமையல் எரிவாயு விலையை அதிகரித்துள்ளதாக லாஃப்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அதற்கமைய 12.5 கிலோகிராம் நிறையுடைய லாஃப்ஸ் சமையல் எரிவாயுவின் விலை 200 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த விலை அதிகரிப்புக்கமைய, அதன் புதிய விலை 5,280ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக 12.5 கிலோகிராம் நிறையுடைய லாஃப்ஸ் சமையல் எரிவாயுவின் விலை சந்தையில் 5080 ரூபாவாக காணப்பட்டது. அவ்வாறே 5 கிலோகிராம் லாஃப்ஸ் எரிவாயுவின் 80 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலை 2112 ரூபாவாகும்.

அத்துடன் 2 கிலோகிராம் எரிவாயு கொள்கலன் விலையும் 32 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் புதிய விலை 845 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது.  

இதேவேளை நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமுலாகும் வகையில் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.