உலகின் பழமையான நாடு ஈரான் என அறிவிப்பு!

0
42

உலக மக்கள்தொகை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட உலகின் பழமையான நாடுகள் பட்டியலில் ஈரான் முதல் இடத்தையும், இந்தியா 7ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

கி.மு 3 ஆயிரத்து 200 இல் ஈரானில் முதல் அரசு உருவானதற்கான சான்றுகள் உள்ளன.

உலகின் மிகவும் பழமையான நாடு எது தெரியுமா? ஆய்வில் வெளியான தகவல் | India Is The Oldest Country In The World Research

இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள எகிப்தில் கி.மு 3 ஆயிரத்து 100இலும், ஆறாம் இடத்தில் உள்ள சீனாவில் கி.மு 2 ஆயிரத்து 70இலும் அரசுகள் உருவாகின.

இந்திய நாட்டில் கி.மு 2 ஆயிரத்தில் முதன்முதலாக ஒரு அரசாங்கம் உருவானதாக கூறப்படுகிறது.

உலகின் மிகவும் பழமையான நாடு எது தெரியுமா? ஆய்வில் வெளியான தகவல் | India Is The Oldest Country In The World Research