437 நாட்கள் விண்வெளியில் இருந்து சாதனை படைத்த வீரர் காலமானார்!

0
177

437 நாட்கள் விண்வெளியில் இருந்து சாதனை படைத்த சோவியத் வீரர் வலேரி பாலியாகோவ் (Valery Polyakov) தனது 80 வயதில் காலமானதாக ரஷ்யா விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் அறிவித்தது.

சோவியத் விண்வெளி வீரர் வலேரி வி. பாலியாகோவ் (Valery Polyakov) 1994ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8 முதல் மார்ச் 22, 1995 வரை எம்ஐஆர் (MIR) விண்வெளி நிலையத்தில் தனி ஓர் வீரராக பயணம் மேற்கொண்டு ஆய்வு செய்தார்.

கிட்டத்திட்ட 437 நாட்கள் விண்வெளியில் இருந்து உலக சாதனை படைத்தார். அவர் மார்ச் 22, 1995இல் திரும்புவதற்கு முன் பூமியை 7,000 முறைக்கு மேல் சுற்றினார்.

437 நாட்கள் விண்வெளியில் இருந்து சாதனை படைத்த வீரர் காலமானார்! | 437 Days In Space Record Player Passed Away

தரையிறங்கியதும் புவியீர்ப்பு விசையை மறுசீரமைக்க அனுமதிக்கும் பொதுவான நடைமுறையாக சோயுஸ் காப்ஸ்யூலில் இருந்து வெளியே வர பாலியாகோவ் (Valery Polyakov) மறுத்துவிட்டார். அவரே வெளியேறி நடந்து சென்றார்.

பாலியாகோவ் (Valery Polyakov) ஒரு மருத்துவராகப் பயிற்சி பெற்றார் மற்றும் மனித உடல் விண்வெளியில் நீண்ட காலங்களைத் தாங்கும் என்பதை நிரூபிக்க விரும்பினார்.

பாலியாகோவ் (Valery Polyakov) இதற்கு முன்பு 1988-89 இல் விண்வெளியில் 288 நாட்களைக் கழித்தார்.

ரஷ்ய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான ரோஸ்கோஸ்மோஸ் பாலியாகோவ் (Valery Polyakov) இறப்புக்கான காரணம் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.