இலங்கையின் தேசிய மலர் குறித்து விடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்

0
149

பொதுக் கணக்குக் குழு (COPA) இலங்கையின் தேசிய மலர் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துமாறு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அதாவது, தேசிய கல்வி நிறுவனம், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு மற்றும் பிற தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், செய்தித்தாள் விளம்பரங்கள் மூலம் முறையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது.

தேசிய மலரைப் பற்றி பாடசாலைகள், அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும், அது சரியாக உள்ளடக்கப்படவில்லை என கோபா குழு அவதானித்துள்ளது.

எனவே, அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்களுக்கும் ஏனைய அரச நிறுவனங்களுக்கும் போதியளவு விளம்பரம் செய்ய அமைச்சு தவறியதன் காரணமாக இலங்கையின் தேசிய மலர் இன்றும் பல சூழல்களில் ‘நீலப் பழமாக’ பயன்படுத்தப்படுவதாக கோபா குழு அவதானித்துள்ளது.

ஜூன் 2015 இல் எடுக்கப்பட்ட அமைச்சரவை தீர்மானத்தின்படி இலங்கையின் தேசிய மலர் ‘அல்லிப்பூ’ ஆகும். பொதுக் கணக்குக் குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரணவினால் இன்று (20) நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கோபாவின் ஒன்பதாவது நாடாளுமன்றத்தின் இரண்டாவது அமர்வின் முதலாவது அறிக்கையிலேயே இந்த உண்மைகள் அடங்கியுள்ளன.