இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சி!

0
119

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதுடன் டொலரின் விற்பனை பெறுமதி 380 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.