மகரந்த சேர்க்கைக்காக அனுப்பப்பட்ட தேனீக்கள் உயிரிழப்பு

0
34

கலிபோர்னியாவில் இருந்து அட்லாண்டா வழியாக அலாஸ்காவிற்கு தேனீக்கள் அடங்கிய கப்பலில் உயிரிழந்துள்ளது.

சுமார் 5 மில்லியன் தேனீக்கள் அலாஸ்கா ஏங்கரேஜில் உள்ள தேனீ வளர்ப்பவர் மற்றும் விநியோகஸ்தர் சாரா மக்லேரியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டன.

அதற்கு பதிலாக அவர்கள் அட்லாண்டாவிற்கு அனுப்பப்பட்டனர், அங்கு அவர்கள் ஏங்கரேஜுக்கு விமானத்தை உருவாக்க தாமதமாக வந்தனர். ஒரு அட்லாண்டா தேனீ வளர்ப்பவர் அவற்றைச் சரிபார்க்கச் சென்ற நேரத்தில், பெரும்பாலான தேனீக்கள் இறந்துவிட்டன.