உலகின் அதிக வயதானவர்! கின்னஸ் சாதனை

0
347

கின்னஸ் அமைப்பு, பிரான்ஸ் கன்னியாஸ்திரி அண்ட்ரேவை (வயது 118) அதிக வயதானவர் என்று அங்கீகரித்து அவருக்கு சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலகப்போர் காலகட்டத்தில் அண்ட்ரே ஸ்பானீஷ் ப்ளூ பல்வேறு துறவு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இதற்கு முன்னதாக ஜப்பானை சேர்ந்த கேன் டனேகா (வயது 119) என்பவர் உலகிலேயே மிகவும் வயதானவராக இருந்து வந்தார். இவர் அண்மையில் தான் உயிரிழந்தார்.

இவருக்கு அடுத்ததாக தற்போது பிரான்ஸை சேர்ந்த கன்னியாஸ்திரி அண்ட்ரே உலகின் அதிக வயதானவர் என்ற கின்னஸ் சாதனையை படைத்துள்ளார்.