பிரமாண்டமாய் ஒளிர்ந்த பிங்க் மூன் நிலவு

0
28

இளஞ்சிவப்பு நிலவு சிலி வானத்தை அலங்கரித்தது. பௌர்ணமி தினமான நேற்று முன்தினம், வானில் நிலவு பிரகாசமாக பிரகாசித்தது.

இந்த மாதம் சிலியில் இளஞ்சிவப்பு நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அதாவது, ஏப்ரல் மாதத்தில் தோன்றும் முழு நிலவு இளஞ்சிவப்பு நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது வசந்த காலத்தில் பூக்கும் பிங்க் ப்ளாட்ஸ் என்ற அமெரிக்க தாவரத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.