கடன் அட்டைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள வட்டி வீத கட்டுப்பாடு நீக்கம்

0
46

கடன் அட்டைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச வட்டி வீத கட்டுப்பாடுகளை நீக்குவதற்கு இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபை தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கொள்கை வட்டி வீதத்தை 700 புள்ளிகளால் அதிகரிக்க இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபை தீர்மானித்துள்ளது.

இதன்படி, கொள்கை மாற்றங்களை திறம்பட பரிமாற்றம் செய்வதற்கு வசதியாக, கடன் அட்டைகள், முன்கூட்டியே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தற்காலிக வங்கி ஓவர் டிராஃப்ட் மற்றும் அடமானங்கள் மீதான அதிகபட்ச வட்டி விகித வரம்புகளை நீக்குவதற்கு நாணய வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.

இத்தகைய கொள்கைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளின் விரைவான பரிமாற்றத்துடன், நிதிச் செலவு அதிகரிக்கும், அதன் மூலம் பணவியல் மற்றும் கடன் விரிவாக்கம் குறையும்.

அதிகப்படியான பணத்தை வங்கி அமைப்புக்குள் தள்ளும், வட்டி விகித முரண்பாடுகளை நீக்கி, மாற்று விகிதங்கள் மீதான அழுத்தத்தைத் தளர்த்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.