கத்தாரில் பிப்ரவரி மாதத்திற்கான எரிபொருள் விலைகள் அதிகரிப்பு..!

0
366

கத்தார் பெட்ரோலியம் பிப்ரவரி மாதத்திற்கான எரிபொருள் விலைகளை இன்று (31-01-2021) அறிவித்துள்ளது. ஜனவரி மாதத்தில் விற்கப்பட்டு வந்த விலையை விட, பிப்ரவரி மாதத்தில் எரிபொருள் விலைகள் அதிகரித்துள்ளன.

புதிய விலைப்பட்டியலின்படி, பிப்ரவரி 01 முதல் பிரீமியம் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு QR 1.45 ரியால்களாக விற்பனையாகும். இது ஜனவரி மாதத்தில் விற்கப்பட்டு வந்த விலையை விட 15 திர்ஹம்கள் அதிகமாகும்.

சூப்பர் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டருக்கு QR 1.50 ரியால்களுக்கு விற்பனையாகும்‌. இது டிசம்பர் மாதத்தில் விற்கப்பட்டு வந்த விலையை விட 15 திர்ஹம்கள் அதிகமாகும்.

மேலும், ஒரு லிட்டர் டீசல் QR 1.45 ரியால்களுக்கு விற்பனையாக உள்ளது. இது அக்டோபர் மாதத்தில் விற்கப்பட்டு வந்த விலையை விட 15 திர்ஹம்கள் அதிகமானதாகும்.