மகத்தை மதித்த சென்றாயனுக்கு மகத் செய்த கேவலமான செயல்:..! (வீடியோ)

0
668
bigg boss 2 mahath asendrayan friendship

(bigg boss 2 mahath asendrayan friendship)
நேற்று Bigg Boss 2 ல் மகத்தை தலைவராக நியமிப்பதற்காக சென்றாயன் மிகவும் உதவி புரிந்த விடயம் வெளிப்படையாகவே நாம் அறிந்ததே! ஆனால் கைமாறாக மகத் சென்றாவுக்கு என்ன செய்தார் தெரியுமா? வீடியோவை பாருங்கள்… மகத்தின் முகமூடி கிழிந்துவிடும்.

https://youtu.be/1kgYPNfj_ig

Video Source: TAMIL CRIME

bigg boss 2 mahath asendrayan friendship

Timetamil.com