‘மாப்பிள நீ உள்ள இருக்குறல. அதான் நான் நல்ல இருக்கேன்!’ மஹத்திற்கு செருப்படி கொடுத்த பிரபலம்.

0
245