பாகிஸ்தானுக்கான அமெரிக்க தூதரை மாற்ற ட்ரம்ப் தீர்மானம்

0
253