இன்ஸ்டாவில் புதிதாக புகுந்துள்ள புதிய அம்சம்

0
356
questions sticker instagram stories

(questions sticker instagram stories)
இன்ஸ்டாகிராம் செயலியில் கேள்விகளை புதுவிதமாக ஸ்டிக்கர் வடிவில் கேட்கச் செய்யும் அம்சம் சேர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதைக் கொண்டு இன்ஸ்டா ஸ்டோரிக்களில் ஸ்டிக்கர் வடிவில் கேள்விகளை கேட்க முடியும்.

புதிய அம்சம் கொண்டு இன்ஸ்டா வாசிகள் தங்களை பின்தொடர்வோரிடம் மிக எளிமையாக உரையாட முடியும். முன்னதாக மே மாதத்தில் இன்டராக்டிவ் எமோஜி ஸ்லைடரை ஸ்டிக்கரில் கருத்து கணிப்பு வடிவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருந்தது.

இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் போட்டோ அல்லது வீடியோவை எடுத்ததும் ஸ்டிக்கரில் உங்களது கேள்வியை சேர்க்க வேண்டும். இனி கேள்வியை புகைப்படம் அல்லது வீடியோவின் எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் வைத்து கொள்ள முடியும்.

அடுத்து உங்களை பின்தொடர்வோர், நண்பர்கள் பட்டியலில் இருப்பவர்கள் உங்களது ஸ்டோரியை பார்த்து அவற்றுக்கு பதில் அனுப்ப முடியும். ஒரு கேள்விக்கு அவர்களால் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பதில் அனுப்ப முடியும்.

Video Source: Newsweek

questions sticker instagram stories

Timetamil.com