உலகில் நிலவும் பதட்டத்தை தணிக்க உதவுமா டிரம்ப், புதின் சந்திப்பு??

0
37