தஞ்சம் கோருவோரை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் திருப்பியனுப்புவதில் டென்மார்க் கஷ்டத்தை எதிர்நோக்குகிறது

0
38
(ARKIV) Udlændingestyrelsen i Ryesgade i København, den 13. december 2013. RB PLUS Au pairer går under jorden efter ophold. Når kontrakten med en dansk værtsfamilie udløber, bliver hundredvis af au pairs i Danmark og arbejder sort. . (Foto: Erik Refner/Scanpix 2017)