பெரும்பாலான புகலிடம் கோருவரை காணவில்லை!!

0
135
asylum seekers unaccounted leaving Swiss center, asylum seekers unaccounted leaving Swiss, asylum seekers unaccounted leaving, asylum seekers unaccounted, asylum seekers, Tamil Swiss news, Swiss Tamil news

சூரிச்சிற்கு அருகே காணப்படும் பெடரல் புறப்பரப்பு மையத்தை விட்டு வெளியேறிய தஞ்சம் கோருவோரில், பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒரு தடயமும் இல்லாமல் மறைந்துவிட்டனர் என, சுவிஸ் அரசாங்கம் 15 மாதங்களுக்கு மேலாக துரிதப்படுத்தப்பட்ட தஞ்ச நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட பின்னரே இந்த முடிவுக்கு வந்தது.asylum seekers unaccounted leaving Swiss center

2017 ம் ஆண்டு மார்ச் மற்றும் ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து, 649 புகலிடம் கோருவோர் Embrach departure மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இது குறித்து இடம்பெயர்வுக்கான செயலகம் கூறிய போது, மத்திய நிலையத்தை விட்டு வெளியேறிய 503 புகலிடம் கோருவோரில் 309 எங்கு சென்றார்கள் என்பது தெரியவில்லை, என்றது.

அந்த எண்ணிக்கை சுமார் 61% ஆகும். Embrach ல் உள்ள federal departur மையம் ஒரு பைலட் திட்டத்தின் பகுதியாக இருந்தது, இதில் மத்திய அதிகாரிகள் ஜூரிச்சில் உள்ள நடைமுறை மையத்துடன் சேர்ந்து புதிய புகலிட சட்டத்தை பரிசோதித்தனர்.

புகலிட சட்டத்தின் மாற்றங்கள் 2019 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைமுறைக்கு வரும். அவை 2016 வாக்கின் விளைவு ஆகும், இதில் சுவிட்சர்லாந்தின் புகலிட நடைமுறைகளை சீர்திருத்த மற்றும் துரிதப்படுத்த அரசாங்கம் பொதுமக்களை ஆதரித்திருந்தது.

புறப்படு மையம் ஆனது, சுவிட்சர்லாந்தில் தங்க அனுமதிக்கப்படாத தஞ்சம் கோருவோருக்கான இறுதி தரிப்பிடம் ஆகும். தஞ்சம் கோருவோர் தங்கள் நாட்டிற்கு நாடுகடத்தப்படுவதற்கு காத்திருக்க, ஒரு மூன்றாம் நாடு அல்லது டப்ளின் உறுப்பினர் மாநிலத்திற்கு அனுப்பப்பட தரித்து வைக்கப்படும் இடம் ஆகும்.

asylum seekers unaccounted leaving Swiss center, asylum seekers unaccounted leaving Swiss, asylum seekers unaccounted leaving, asylum seekers unaccounted, asylum seekers, Tamil Swiss news, Swiss Tamil news

Tamil News Groups Websites

ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களின் முதல் ஒன்று கூடல்!!
2018 உலகக் கோப்பைக்கான உத்தியோகபூர்வ பந்தை அங்கீகரித்த சுவிஸ்