குடியுரிமை பாடங்களை டச்சு பள்ளிகளில் கட்டாயமாக்குகிறது அரசு

0
790
government obliges dutch schools citizenship lessons, government obliges dutch schools citizenship, government obliges dutch schools , dutch schools citizenship lessons, citizenship lessons, Tamil Netherland news

அனைத்து டச்சு முதன்மை- மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளிகளும் “ஜனநாயக அரசியலமைப்பின் அடிப்படையான மதிப்புகள்” மீது கவனம் செலுத்துவதற்காக “குடியுரிமை” பாடங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன. இது முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை கல்விக்கான அமைச்சர் Arie Slob இனால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள  புதிய சட்டமியற்றும் திட்டத்தில் உள்ளது.government obliges dutch schools citizenship lessons

“எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, குழந்தைகள் ஒரு ‘ஜனநாயக மரபணுவால்’ பிறக்கவில்லை,” என்று அமைச்சர் தனது சட்டப்பூர்வ திட்டத்தை விளக்கினார். “ஆகையால், எங்கள் குழந்தைகள் தங்கள் உரிமைகளை அறிந்து மற்றவர்களின் உரிமைகளை மதிப்பதற்கு உதவி புரிவது பள்ளிகளின் ஒரு முக்கியமான பணியாகும்.” புதிய சட்டம் தனியார் பள்ளிகள் உட்பட அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தும். பள்ளிகள் போதுமான குடியுரிமை கல்வியை வழங்காவிட்டால், கல்வி ஆய்வாளர் தலையிட முடியும்.

கடந்த பத்தாண்டுகளாக குடியுரிமைகளில் தனித்துவமான படிப்பினைகளை வழங்குவதற்கு பள்ளிகள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அவை எவ்வளவிற்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது என்பது சந்தேகமே. அமைச்சரை பொறுத்தவரையில், “அரசாங்கமானது குடியுரிமை பற்றிய தெளிவான கருத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு முழு பள்ளி சமூகத்தையும் கட்டாயப்படுத்துகிறது.”

government obliges dutch schools citizenship lessons, government obliges dutch schools citizenship, government obliges dutch schools , dutch schools citizenship lessons, citizenship lessons, Tamil Netherland news

Tamil News Groups Websites

ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களின் முதல் ஒன்று கூடல்!!
2018 உலகக் கோப்பைக்கான உத்தியோகபூர்வ பந்தை அங்கீகரித்த சுவிஸ்