மனித எலும்பு மச்சை திசுவை மீண்டும் உருவாக்கிய விஞ்ஞானிகள்

0
316
scientists recreate human bone marrow, scientists recreate human bone, scientists recreate human, recreate human bone marrow, human bone marrow, Tamil Swiss news

சுவிட்சர்லாந்திலுள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு செயற்கை திசுவை உருவாக்கியுள்ளனர், அதில் மனித இரத்த செல்கள் தொடர்ந்து பல நாட்கள் செயல்படுகின்றன. scientists recreate human bone marrow

இந்த மனித எலும்பு மச்சை திசுவை, பேஸல் பல்கலைக்கழகம், பாசல் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை மற்றும் ஃபெடரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி ஜூரிச் விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் அறிவியல் இதழான PNAS இல் பதிவாகியுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாளும் மனித எலும்பு மஜ்ஜையில் பில்லியன் கணக்கான இரத்த அணுக்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த மாறிலி வழங்கல், இரத்தம் உள்ள சிறப்பு சுவர்களில் காணப்படும் இரத்த ஸ்டெம் செல்களால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. இந்த ஸ்டெம் செல்கள் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் மீது முதிர்ச்சியடைந்து முதிர்ச்சி அடைந்து, பின்னர் எலும்பு மச்சையை விட்டு இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைகின்றன.

பல ஆண்டுகளாக, ஆராய்ச்சியாளர்கள் இயற்கை எலும்பு மச்சையை உருவாக்க முயற்சி செய்து வந்தனர். இரத்த ஒழுங்கின் இயங்குமுறைகளை புரிந்து, புதிய சிகிச்சைகள் உருவாக்கவும் – லுகேமியாவின் போன்றவற்றுக்கான சிகிச்சை முறைகளை கண்டறிந்து இருப்பினும், எலும்பு மச்சையை உருவாக்குவது மிகவும் கடினமானதாக நிரூபிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது

scientists recreate human bone marrow, scientists recreate human bone, scientists recreate human, recreate human bone marrow, human bone marrow, Tamil Swiss news

Tamil News Groups Websites

ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களின் முதல் ஒன்று கூடல்!!
2018 உலகக் கோப்பைக்கான உத்தியோகபூர்வ பந்தை அங்கீகரித்த சுவிஸ்