உலகில் அதிகபட்சமாக 21 மணிநேரம், குறைந்தபட்சமாக 11 மணிநேரம் நோன்பு நோற்கும் நாடுகளின் பட்டியல்!

0
606
countries maximum 21 hours least 11 hours world

countries maximum 21 hours least 11 hours world

முஸ்லீம்களின் புனித மாதமான ரமலான் உலகெங்கும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. நோன்பு என்பது சுபுஹூ பாங்கிற்கு முன் துவங்கி மஃரிப் பாங்கு நேரத்துடன் முடிவடையும் என்றாலும் இந்த நேரங்கள் உலகில் மனிதர்கள் வாழும் 6 கண்டங்களிலுமுள்ள ஒவ்வொரு நாடும் அமைந்திருக்கும் புவியியல் அமைப்பு மற்றும் நேர மண்டல சார்புகளுக்கு ஏற்ப நேரங்கள் கூடுதல் குறைவாக அமையும்.

இதனடிப்படையில் இந்த வருட ரமலானில் கூடுதல் குறைவு நேரங்களுடன் நோன்பு நோற்கும் நாடுகள் குறித்த சில புள்ளிவிபரங்கள்:

நீண்ட நோன்பு நேரமுடைய நாடுகள்:
1. ஐஸ்லாந்து – 20 மணிநேரம் 17 நிமிடங்கள் – அதிகாலை மணி 2.27 ஃபஜர் முதல் மாலை மணி 10.44 மஃரிப் வரை. (10.44 என்பது அங்கு மாலை தான் இரவல்ல)

2. பின்லாந்து – 19.25 மணிநேரம்.

3. கிரீன்லாந்து – 19.21 மணிநேரம்.

4. நார்வே – 19.19 மணிநேரம்.

5. சுவீடன் – 19.12 மணிநேரம்.

நோன்பு நேரம் குறைவான நாடுகள்:
1. சிலி – 10.33 மணிநேரம் (ஐஸ்லாந்தை விட 10 மணிநேரம் 44 நிமிடங்கள் குறைவு)

2. நியூஸிலாந்து – 11.35 மணிநேரம்.

3. தென் ஆப்பிரிக்கா – 11.47 மணிநேரம்.

4. பிரேஸில் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா – தலா 11.59 மணிநேரங்கள்.

5. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் – 14.52 மணிநேரம்

 

More Tamil News

Tamil News Group websites :

countries maximum 21 hours least 11 hours world