புகை வெளியிடாத சிகரட்டுகளுக்கும் அதே விதி தான்

0
327
smoke free cigarettes face rules, smoke free cigarettes face, smoke free cigarettes, smoke free, free cigarettes face rules, cigarettes face rules, Tamil Netherlands news, Netherlands Tamil news

(smoke free cigarettes face same rules)

டச்சு அரசாங்கம் புகை வெளியிடாத சிகரெட்டுகளுக்கும் இனி சாதாரண சிகரட்டுகளுக்கான விதிகள் பொருந்தும். மேலும் மாநில சுகாதார செயலாளர் Paul Blokhuis, சிகரட்டு நுகர்வதற்கான ஒரு வயது வரம்பு மற்றும் இந்த வகையான புகஇயிலை சார்ந்த பொருட்களுக்கு விளம்பர தடையையும் அறிவிக்கவிருக்கிறார்.

“இந்த வகையான தயாரிப்பு பெரும்பாலும் சாதாரண சிகரட்டிற்கான ஒரு ஸ்மார்ட் மாற்றாக இருப்பதாக பெரும்பாலும் தோன்றுகிறது” என்று Blokhuis கூறினார்.

Philip Morris என்ற தயாரிப்பாளர் iQOS போன்ற புகைக்காத சிகரட்டுகளை தயாரிக்க தொடங்கினார். இவ்வகை சிகரட்டுகள் எரியாது ஆனால் சூடாகும். அத்தகைய சாதனங்கள் கடந்த ஆண்டு முதல் நெதர்லாந்தில் விற்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

பொது சுகாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்.ஆர்.எம்.யிற்கான டச்சு நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில் மாநிலச் செயலாளர், புகையற்ற சிகரெட்டைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை சரியாகச் சொல்ல முடியாது என்று கூறினார். “புகையிலையுடன் தொடர்புடைய பல நோய்கள் நீண்ட காலம் கழித்து மட்டுமே வெளிப்படும்” என்று RIVM தெரிவித்துள்ளது

smoke free cigarettes face rules, smoke free cigarettes face, smoke free cigarettes, smoke free, free cigarettes face rules, cigarettes face rules, Tamil Netherlands news, Netherlands Tamil news

Tamil News Groups Websites