நெதர்லாந்தில் உள்ள பூச்சிகளின் வியத்தகு சரிவு!!

0
369
dramatic decline insects Netherlands, dramatic decline insects, dramatic decline, decline insects Netherlands, insects Netherlands, Tamil Swiss news, Swiss Tamil news

(dramatic decline insects Netherlands)

நெதர்லாந்தில் உள்ள இரு இயற்கை இருப்புக்களில் நிலத்தடி வண்டுகள் மற்றும் அந்துப்பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையில் கடந்த தசாப்தங்களில் ஒரு “வியத்தகு” வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 22 ஆண்டுகளில் நிலத்தடி வண்டுகள் Drenthe இன் Wijster  இல் 72 சதவிகிதம் குறைந்து, கடந்த 20 ஆண்டுகளில் Noord-Brabant இன் Kaaistoe இல் 54 சதவிகிதம் அந்துப்பூச்சிகளாக குறைந்தன.

Radboud University மற்றும் EIS Knowledce Center இல் இருக்கும் விஞ்ஞானிகளை, பூச்சிகள் பற்றிய இரண்டு நீண்டகால ஆய்வுகளை Natuurmonumenten நியமித்தது. பூச்சிகள் மற்றும் நிலத்தடி வண்டுகள் மொத்தம் 1,100 இனங்கள் கொண்டிருக்கும் பூச்சிக் குழுக்களாக இருக்கின்றன, இது நெதர்லாந்தில் காணப்படும் அனைத்து பூச்சி வகைகளிலும் சுமார் 6 சதவிகிதம்.

“2017 இறுதியில் வெளியிடப்பட்ட ஜேர்மன் ஆய்வின் முடிவுகள் கடந்த 27 ஆண்டுகளில், பூச்சிகள் 76 சதவிகிதம் மறைந்துவிட்டன என்பதை காட்டியுள்ளன. அச்சுறுத்தும் அறிக்கைகள் கொண்ட ஆய்வுகளின் எண்ணிக்கை விரைவில் குவிந்துள்ளது,” என Marc van den Tweel, Natuurmonumenten இன் இயக்குனர் கூறினார்.

 

dramatic decline insects Netherlands, dramatic decline insects, dramatic decline, decline insects Netherlands, insects Netherlands, Tamil Swiss news, Swiss Tamil news

Tamil News Groups Websites