சீரியல் நடிகைகளின் ஒரு Episode சம்பளம் இவ்வளவா?

0
872
tamil serial actresse episode salary

(tamil serial actresse episode salary)
நடிகைகளுக்கு இணையாக சம்பளம் வாங்கும் சீரியல் நடிகைகள். அதுவும் ஒரு Episode க்கு இவ்வளவா? அதைப் பற்றி இப்போது பார்க்கலாம்.

Video Source: Trend Music

tamil serial actresse episode salary

Tamilnews.com