பிறப்புச் சான்றிதழ்களில் ஏற்படவுள்ள மாற்றம்!!

0
44

இலங்கையில் பிறப்புச் சான்றிதழ்களில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்படவுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.

பல திருத்தங்களுடன் பிறப்புச் சான்றிதழை வழங்க பதிவாளர் பொதுத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அதற்கமைய, புதிய பிறப்புச் சான்றிதழ் ஒன்று வழங்கும் போது சம்பந்தப்பட்ட நபர் சார்பில் தேசிய அடையாள அட்டை எண்ணையும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நபருக்கு தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் வழங்குவதுடன், இதுவரை கருதப்பட்ட பெற்றோரின் திருமண பிரிவும் அகற்றப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.